Siw Mathiassen

Siw Mathiassen

Jeg er født i 1968.

Jeg har taget uddannelsen som pædagog i 2004 og har en professionsbachelor i musik og empati.

I 2008 tog jeg 1 år på Rytmisk Musik Konservatorium, hvor jeg videreuddannede mig i “Leg, musik og bevægelse med førskolebørn” med Lotte Kærså som underviser.

I 2009 begyndte jeg på Rytmisk Center, hvor uddannelsen var “Gøsselgymnastik i teori og praksis”, som jeg blev færdig med i 2011.

I 2016 blev jeg færdig uddannet som Motorikvejleder. En uddannelse jeg tog på Vends Natur og motorikskole.
Jeg har været ansat som underviser i AOF og FOF, hvor jeg har lavet rytmik for børn og deres forældre, både i Ballerup, Herlev og Tårnby.

Jeg har stor erfaring med at laver Slåskultur ude i institutionerne sammen med en gruppe børn og ansatte.

I dag har jeg Terslev Private Dagpleje, som i kan læse mere om på www.terslevdagpleje.dk

Motorikgården, begyndte jeg sammen med Brian i 2016.

Brian Mathiassen

Brian Mathiassen

Jeg er født i 1969.

I 2003 blev jeg uddannet som licens instruktør ved Dansk karate forbund.

I 2005 blev jeg færdig uddannet som pædagog ved Ballerup Pædagogseminarium, og har professionsbachelor i Slåskultur og dets pædagogiske værdier i forhold til barnets udvikling.

I 2013 blev jeg færdig med en Diplom i ledelse på UCC i København.

Til november 2016 bliver jeg færdig uddannet som Motorikvejleder ved Vends Natur og Motorikskole.
Ind til d. 31. 12.2016 har  jeg været ansat som institutionsleder på den selvejende institution O.H. Bærentzens Fritidshjem, som har til huse på Amager.

Idag er jeg ansat som familiebehandler i Holbæk kommune, samtidig med at jeg er i fuld gang med at etablere Motorikgården 🙂

I 2006 startede jeg firmaet Slaaskultur.dk, hvor jeg begyndte at afholde foredraget “Slåskultur i teori og praksis”. Dette foredrag har i årenes løb udviklet sig til et helt kursus på 6 timer, hvor jeg fører kursisterne gennem en teoretisk og praktisk del om Slåskultur.

Slaaskultur.dk er idag en del af firmaet P-events.

Siden 2007 har jeg også rejst landet rundt for at gennemføre slåskulturforløb med børn ude i institutionerne. Disse forløb bliver i dag primært gennemført af instruktør Siw Mathiassen.

Motorikgården, begyndte jeg sammen med Siw i 2016.